BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn:„Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1914B wraz obiektem mostowym z podziałem na poszczególne części zamówienia”.

2019-07-02 13:47 - Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn:„Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1914B wraz obiektem mostowym z podziałem na poszczególne części zamówienia”.

Przejdź do wiadomości