BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zmiany dla wiadomości

Oświadczenie majątkowe Macieja Karwowskiego Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami za 2018 rok

2019-07-19 13:37 - Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Macieja Karwowskiego naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami za 2018 rok

Przejdź do wiadomości