BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

2021-08-12 14:06 - Dodanie nowej wiadomości: Inwestycje zrealizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2020r.

2021-08-12 14:31 - Edycja wiadomości Inwestycje zrealizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2020r.

2021-08-13 07:19 - Skasowanie wiadomości o tytule: Inwestycje zrealizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2020r.

Przejdź do wiadomości