BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1922B Jedwabne – Bronaki Pietrasze – dr. woj. nr 688 – odcinek długości 2960,03 mb

2021-08-13 07:26 - Dodanie nowej wiadomości: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1922B Jedwabne – Bronaki Pietrasze – dr. woj. nr 688 – odcinek długości 2960,03 mb

2021-08-13 07:33 - Edycja wiadomości Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1922B Jedwabne – Bronaki Pietrasze – dr. woj. nr 688 – odcinek długości 2960,03 mb

Przejdź do wiadomości