BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr 59/160/08 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 listopada 2008 roku

2008-12-05 12:39 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr 59/160/08 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 listopada 2008 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie domu pomocy społecznej na 33 miejsca dla kobiet przewlekle psychicznie chorych przebywających w Domu Pomocy Społecznej pw. Św. Franciszka z Asyżu w Tykocinie prowadzonym przez Caritas Diecezji Łomżyńskiej.

Przejdź do wiadomości