Motyl

Powiat Łomżyński

Informacja dla osób doświadczających trudności w komunikowaniu się

Z dniem 1 kwietnia 2012 roku weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach wspierających komunikowanie się (Dz. U. z 2011r. nr 209 poz. 1243) na podstawie której osoba uprawniona ma prawo do:

1. załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej

Nowym prawnym rozwiązaniem wprowadzonym przez ustawę o języku migowym i innych środkach komunikowania się jest możliwość reprezentowania osoby uprawnionej, przez osobę przybraną. Osobą przybraną może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej jest pomoc w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej. Osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polski język migowy), SJM (system językowomigowy) ani SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych). Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.

2. kontaktu z Urzędem za pośrednictwem narzędzi współczesnej komunikacji, w szczególności poprzez:


3. skorzystania z usług tłumacza języka migowego:
Osoba uprawniona, która będzie chciała załatwić sprawę w Starostwie Powiatowym w Łomży może skorzystać na wniosek z pomocy tłumacza języka migowego.
Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza co najmniej na 3 dni robocze przed zdarzeniem z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Chęć skorzystania z usługi należy zgłosić w formie:

  • pisemnie: wypełniony wniosek należy złożyć w Kancelarii Urzędu II piętro, pokój 304 albo przesłać na numer faksu: 86 215-69-04 albo przesłać na adres mailowy: starosta.blm@powiatypolskie.pl
  • telefonicznie przez osobę trzecią - na numery tel. 86 215 69 00 lub 86 215 69 04
  • osobiście w Kancelarii Urzędu, II piętro pokój 304.

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 Nr 171, poz. 1016).

2012-06-14 10:59 Opublikował: Beata Korwek

Starostwo Powiatowe Łomża

Starostwo Powiatowe w Łomży
ul. Szosa Zambrowska 1/27
tel. (086) 215 69 00
fax. (086) 215 69 04 E-mail:starosta.blm@powiatypolskie.pl

Newsletter


Wykonanie strony: speed s.c.