Motyl

Powiat Łomżyński

Podmioty gospodarcze w Gminie Śniadowo

Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów „Prefbet” Sp. z o.o
ul. Kolejowa 17
18-411 Śniadowo
tel. (086) 473-84-10
fax (086) 473-84-04
e-mail: achojnowski@prefbet.pl
www.prefbet.pl
Opis działalności:-produkcja wyrobów z betonu komórkowego, kruszynowego oraz handel materiałami budowlanymi.

PPH „AGRO-ROLNIK”
ul. Kolejowa 17
18-411 Śniadowo
tel. (086) 217-61-23
e-mail: agrorolnik@poczta.onet.pl
Opis działalności:-handel maszynami rolniczymi, częściami zamiennymi, sprzedaż paliw, sznurka Franciszek nawozów.

BRANŻA BUDOWLANA

1. Franciszek Konopka
tel. 086 473-81-99
Stare Szabły 29
Opis działalności:-wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków.

2. Zakład Murarski
Jan Gniazdowski
tel. 086 217-62-40
Śniadowo, ul. Szosowa 36
Opis działalności:-wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;
-wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych;
-wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych;
-tynkowanie;
-zakładanie stolarki budowlanej.

3. Adam Żebrowski
Wierzbowo 17, 18-411 Śniadowo
Opis działalności:-wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków.

4. Roboty Ogólnobudowlane, Transportowe, Handel
Mirosław Żurek
tel. 086 473-86-49
Stara Jakać 31, 18-411 Śniadowo
Opis działalności:-wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;
-transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi.

5. Murarstwo
Kazimierz Szabłowski
Stare Szabły 10
Opis działalności:-wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków.

6. Artur Szulakiewicz
tel. 086 473-83-97
Śniadowo, ul. Łomżyńska 24
Opis działalności:-wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych.

7. Usługi Ogólnobudowlane
Małgorzata Korytkowska
tel. 086 473-83-76
Zalesie Wypychy 16, 18-411 Śniadowo
Opis działalności:-rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, roboty ziemne;
-wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;
-wykonywanie robót budowlanych murarskich.

8. DODO
Dominik Strzeszewski
tel. 086 473-90-83
Stare Duchny 28, 18-411 Śniadowo
Opis działalności:-tynkowanie
-zakładanie stolarki budowlanej;
-wykonywa nie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;
-posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian;
-wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych;
-malowanie;
-reklama.


9. Zakład Remontowo – Budowlany
Jacek Buczyński
Śniadowo, ul. Szosowa 64
Opis działalności:-wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków.

10. Usługi Remontowo – Budowlane
Mariusz Nowacki
Śniadowo, ul. Leśna 7A
Opis działalności:-rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne;
-wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;
-wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych;
-wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych;
-malowanie;
-tynkowanie;
-zakładanie stolarki budowlanej;
-wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych.

11. Usługi Budowlane
Adam Nizik
tel. 086 217-06-32
Szczepankowo 2, 18-411 Śniadowo
Opis działalności:-wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;
-wykonywanie robót w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych;
-wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych;
-stawianie rusztowań;
-roboty związane z fundamentowaniem;
-wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych;
-wykonywanie pozostałych robót budowlanych, wykończeniowych.

12. Murarstwo
Kazimierz Szabłowski
Stare Szabły 10, 18-411 Śniadowo
Opis działalności:-wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków.

BRANŻA DRZEWNA

1. Tartak
Bogdan Dąbkowski
tel. 086 217-62-84, 086 217-62-90
Stare Ratowo 34A, 18-411 Śniadowo
Opis działalności:-produkcja wyrobów tartacznych.

2. DREWNOTRAK
Sabina Uryn Rogowska
tel. 086 217-07-73
Szczepankowo 22, 18-411 Śniadowo
Opis działalności:-produkcja wyrobów tartacznych;
-produkcja wyrobów.

3.PHUP DREWOS
Czesław Rostkowski
tel. 086 217-61-59
Śniadowo, ul. Ostrołęcka 34
Opis działalności:-produkcja wyrobów i stolarskich i ciesielskich dla budownictwa.

4.Arkadiusz Paweł Baczewski
Truszki 40, 18-411 Śniadowo
Opis działalności:-produkcja opakowań drewnianych;
-produkcja wyrobów tartacznych;
-sprzedaż detaliczna drewna.

5. DREWMAX
Michał Kryjak
Stara Jastrząbka 11, 18-411 Śniadowo
Opis działalności:-produkcja wyrobów tartacznych.

TURYSTYKA

1. Przedsiębiorstwo Usługowe KM
Grażyna Jankowska
tel. 086 217-61-59
Konopki Młode 3
Opis działalności:-restauracje.

2. Karczma Pod Topolami, Catering, Garmażerka
Krzysztof Jankowski
Konopki Młode 3, 18-411 Śniadowo
Opis działalności:-przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
-restauracje;
-placówki gastronomiczne pozostałe.

3. Restauracja Śniadowianka
Józef Saniewski
Tel. 086 217-61-14
Śniadowo, ul. Łomżyńska 18
Opis działalności:-restauracja.


INNE ZNACZĄCE PRZEDSIĘBIORSTWA

1. HYDRO-DOM
Sławomir Kopańczyk
tel. 086 473-80-12
Śniadowo, ul. Rynek 6
Opis działalności:-wykonywanie instalacji c.o.i wentylacyjnych;
-sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej niesklasyfikowanych.

2. Wyrób, Handel i Usługi Transportowe
Arkadiusz Paweł Baczewski
Truszki 40, 18-411 Śniadowo
Opis działalności:-produkcja opakowań drewnianych;
-produkcja wyrobów tartacznych;
-sprzedaż hurtowa drewna;
-transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi.

3. Zakład Usług Stolarskich i Budowlanych
Marek Tyszka
tel. 086 217-62-27
Śniadowo
Opis działalności:-produkcja wyrobów stolarskich stolarskich ciesielskich dla budownictwa;
-produkcja mebli kuchennych;
-produkcja mebli kuchennych i sklepowych.

4. Wyszkowska Fabryka Okien P.P.H.U.
Marek Komorowski
Chomentowo 4, 18-411 Śniadowo
Opis działalności:-produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa;
-produkcja aluminium;
-zakładanie stolarki budowlanej;
-działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych.

5. P.H.U. ALUBOR
Arkadiusz Borusiewicz
Śniadowo, ul. Stara Stacja 16
Opis działalności:-produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej.

6. Wawrzyniec Wiktorzak
tel. 086-473-89-13
Uśnik 33
Opis działalności:-rozbiórka rozbiórka burzenie obiektów budowlanych, roboty ziemne.

7. ELEKTRON-SILVER
Wojciech Baranowski
tel. 086 212-52-60
Wszerzecz 21, 18-411 Śniadowo
Opis działalności:-wykonywanie robót ogólnobudowlanych Restauracja zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych;
-wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli;
-wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych;
-wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;
-tynkowanie;
-zakładanie stolarki budowlanej;
-wykonywanie robót budowlanych murarskich;
-stawianie rusztowań;
-wykonywanie instalacji gazowych.

8. Wyrób nagrobków
Ireneneusz Płaczek
tel. 086 473-89-45
Uśnik Kolonia 14
Opis działalności:-produkcja pozostałych wyrobów betonowych, cementowych i gipsowych.

9. VOLTER
Sławomir Mierzejewski
tel. 086 473-82-19
Stare Szabły 17/1, 18-411 Śniadowo
Opis działalności:-wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli.

10. Dariusz Zalewski
tel. 086 473-87-52
Kołaczki 14, 18-411 Śniadowo
Opis działalności:-wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli;
-wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych;
-wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych.

11. ANEKS
Adam Jadczak
tel. 086 473-89-71
Dębowo 4, 18-411 Śniadowo
Opis działalności:-wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych.

12. SZWARCKOP
Andrzej Szwarc
tel. 0 697-896-652
Uśnik 31, 18-411 Śniadowo
Opis działalności:-rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne;
-wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli;
-wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych;
-tynkowanie;
-wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych;
-wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych.

13. Przedsiębiorstwo Remontowo – Handlowe MONTER
Henryk Suski
tel. 086 473-80-79
Śniadowo, ul. Ogrodowa 8
Opis działalności:-zakładanie stolarki budowlanej;
-wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych;
-posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian;
-tynkowanie;
-wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych.

14. BDC
Paweł Zadrożny
tel. 086 217-61-83
Śniadowo, ul. Stara Stacja 3B
Opis działalności:-naprawa elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego;
-wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli;
-wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych;
-wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych;
-tynkowanie;
-zakładanie stolarki budowlanej;
-malowanie;
-wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych.

15. Gabinet Weterynaryjny
Jan Modzelewski
tel. 086 217-63-50
Śniadowo, ul. Rynek 12
Opis działalności:-działalność weterynaryjna.

16. Edmund Piotr Żebrowski
tel. 086 21762-44
Śniadowo, ul. Kolejowa 7
Opis działalności:-pogrzeby i działalność pokrewna.

17. Zakład Pogrzebowy
Sabina Junkiewicz
tel. 086 212-54-57
Nowogród, ul. Stacha Konwy 24
Opis działalności:-pogrzeby i działalność pokrewna;
-sprzedaż detaliczna kwiatów.

18. Zakład Usługowo-Handlowy MARIA
Kazimierz Bukowski
tel. 086 217-61-44
Śniadowo, ul. Szosowa 8
Opis działalności:-obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych;
-sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych.

19. HYDRO-DOM
Sławomir Kopańczyk
tel. 086 473-80-12
Śniadowo, ul. Rynek 6
Opis działalności:-wykonywanie instalacji c.o.i wentylacyjnych.

20. VOLTER
Sławomir Mierzejewski
tel. 086 473-82-19
Stare Szabły 17-1, 18-411 Śniadowo
Opis działalności:-wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli.

21. Usługi Elektryczno-Chłodnicze
Tadeusz Zadrożny
tel. 086 473-81-88
Śniadowo, ul. Stara Stacja 3B
Opis działalności:-działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy, konserwacji i przewijania silników;
-wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli;
-naprawa elektrycznego sprzętu domowego.

22. Zakład Usług Elektrycznych EL-MART
Marek Olszewski
tel. 086 217-62-53
Śniadowo, ul. Kolejowa 17/10
Opis działalności:-działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy oraz konserwacji silników i turbin z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych;
-działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy, konserwacji i przewijania silników elektrycznych, prądnic i transformatorów;
-działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy, konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej;
-wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli;
-wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych;
-wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych;
-wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych.




2003-12-16 10:27 Opublikował: Beata Korwek

Starostwo Powiatowe Łomża

Starostwo Powiatowe w Łomży
ul. Szosa Zambrowska 1/27
tel. (086) 215 69 00
fax. (086) 215 69 04 E-mail:starosta.blm@powiatypolskie.pl

Newsletter


Wykonanie strony: speed s.c.