BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Zarzadzenie Nr 54/09 Starosty Łomzyńskiego z dnia 10 września 2009 roku

2009-11-05 12:35 - Dodanie nowej wiadomości: Zarzadzenie Nr 54/09 Starosty Łomzyńskiego z dnia 10 września 2009 roku w sprawie: powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz odbioru wykonanych prac.

2009-12-11 11:47 - Edycja wiadomości Zarzadzenie Nr 54/09 Starosty Łomzyńskiego z dnia 10 września 2009 roku w sprawie: powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz odbioru wykonanych prac.

Przejdź do wiadomości