BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

ZARZĄDZENIE NR 23/04 Starosty Łomżyńskiego z dnia 23 lipca 2004 roku

2004-09-10 14:40 - Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 23/04 Starosty Łomżyńskiego z dnia 23 lipca 2004 roku w sprawie: powołania komisji do wyłonienia najkorzystniejszej oferty i nadania regulaminu pracy komisji

2004-09-17 10:28 - Edycja wiadomości ZARZĄDZENIE NR 23/04 Starosty Łomżyńskiego z dnia 23 lipca 2004 roku w sprawie: powołania komisji do wyłonienia najkorzystniejszej oferty i nadania regulaminu pracy komisji

Przejdź do wiadomości