BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr 55/204/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 stycznia 2013 roku

2013-02-14 14:18 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr 55/204/2012 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na realizacje zadań publicznych należących do właściwości powiatu łomżyńskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, promocji i upowszechniania turystyki oraz upowszechniania kultury fizycznej.

2013-03-01 11:27 - Edycja wiadomości Uchwała Nr 55/204/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na realizacje zadań publicznych należących do właściwości powiatu łomżyńskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, promocji i upowszechniania turystyki oraz upowszechniania kultury fizycznej.

Przejdź do wiadomości