BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr 73/259/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 23 września 2013 roku

2013-09-24 10:22 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr 72/259/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 23 września 2013 roku w sprawie: przyjęcia i przedłożenia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2012.

2013-09-26 11:13 - Edycja wiadomości Uchwała Nr 73/259/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 23 września 2013 roku w sprawie: przyjęcia i przedłożenia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2012.

Przejdź do wiadomości