BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 02 sierpnia 2004

Wiadomości

Nowe zasady skupu odpadów metali (złom żelazny i kolorowy).

Dodanie nowej wiadomości: Nowe zasady skupu odpadów metali (złom żelazny i kolorowy). - [Wszystkie zmiany]

PRZYRODA W EKSLIBRISACH

Dodanie nowej wiadomości: PRZYRODA W EKSLIBRISACH - [Wszystkie zmiany]

PRZYRODA W EKSLIBRISACH

Wycięto niepotrzebny fragment tekstu. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 03 sierpnia 2004

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 04 sierpnia 2004

Wiadomości

Stypendia z Europejskiego Funduszu Społecznego

Dodanie nowej wiadomości: Stypendia z Europejskiego Funduszu Społecznego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 05 sierpnia 2004

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o wolnych pomieszczeniach - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 06 sierpnia 2004

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

ZARZĄDZENIE NR 21/04 Starosty Łomżyńskiego z dnia 15 czerwca 2004 r.

Edycja wiadomości ZARZĄDZENIE NR 21/04 Starosty Łomżyńskiego z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie: powołania komisji do likwidacji sprzętu - [Wszystkie zmiany]

ZARZĄDZENIE NR 21/04 Starosty Łomżyńskiego z dnia 15 czerwca 2004 r.

Edycja wiadomości ZARZĄDZENIE NR 21/04 Starosty Łomżyńskiego z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie: powołania komisji do likwidacji sprzętu - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 11 sierpnia 2004

Wiadomości

Przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż nieruchomości zabudowanej

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż nieruchomości zabudowanej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż nieruchomości zabudowanej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 17 sierpnia 2004

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: KOMUNIKAT w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na rozbudowę skłądowiska ospadów komunalnych dla m. Łomży w Czartorii, gm.Miastkowo - [Wszystkie zmiany]

Komunikat w sprawie złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na rozbudowę składowiska odpadów komunalnych dla m.Łomży w Miastkowie

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat w sprawie złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na rozbudowę składowiska odpadów komunalnych dla m.Łomży w Miastkowie - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: KOMUNIKAT w sprawie udzielenia decyzji o pozwoleniu na rozbudowę skłądowiska odpadów komunlanych dla m. Łomży w Miastkowie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: KOMUNIKAT w sprawie udzielenia decyzji o pozwoleniu na rozbudowę skłądowiska odpadów komunlanych dla m. Łomży w Miastkowie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: KOMUNIKAT w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na rozbudowę skłądowiska ospadów komunalnych dla m. Łomży w Czartorii, gm.Miastkowo - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: KOMUNIKAT w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na rozbudowę składowiska odpadów komunalnych dla m. Łomży w Miastwkowie - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 23 sierpnia 2004

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na wykonanie podjazdów dla niepełnosprawnych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA NR XV /94 / O4 RADY POWIATU ŁOMZYŃSKIEGO z dnia 5 sierpnia 2004 r. w sprawie: upoważnienia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego do dokonywania czynności w celu przygotowania i realizacji projektów dotyczących wyrównywania szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA Nr XV/93 /04 RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO z dnia 5 sierpnia 2004 r. w sprawie: przekazania w formie darowizny na rzecz Gminy Łomża mienia Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA NR XV/92 /04 RADY POWIATU ŁOMŻYNSKIEGO z dnia 5 sierpnia 2004 r. w sprawie: zmian budżetu powiatu na 2004 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA NR XV/91/04 RADY POWIATU ŁOMŻYNSKIEGO z dnia 5 sierpnia 2004 roku w sprawie: zmian budżetu powiatu na 2004 rok - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 24 sierpnia 2004

Wiadomości

Edycja wiadomości Przetarg nieograniczony na wykonanie podjazdów dla niepełnosprawnych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 26 sierpnia 2004

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży ogłasza przetarg nieograniczony na usługę w zakresie ogrzewania pomieszczeń i utrzymania czystości powierzchni w obiektach ZPOZ w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę węgla - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży ogłasza przetarg nieograniczony na usługę w zakresie ogrzewania pomieszczeń i utrzymania czystości posesji w obiektach ZPOZ w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży ogłasza przetarg nieograniczony na usługę w zakresie ogrzewania pomieszczeń i utrzymania czystości posesji w obiektach ZPOZ w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 27 sierpnia 2004

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży ogłasza przetarg nieograniczony na modernizację centralnego ogrzewania - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 30 sierpnia 2004

Wiadomości

Informacja o możliwości pozyskania pomocy finansowej zwanej „płatnością rolnośrodowiskową”

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o możliwości pozyskania pomocy finansowej zwanej „płatnością rolnośrodowiskową” - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 31 sierpnia 2004

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na zakup soli drogowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian