BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 21/04 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 15 czerwca 2004 r.
w sprawie powołania komisji do likwidacji sprzętu
Na podstawie §9 ust.1 i 6 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łomży stanowiącego załącznik do uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr V / 21 / 99 z dnia 11 lutego 1999r. zarządzam, co następuje:
§ 1
Powołuję Komisję ds. likwidacji zużytego sprzętu w Starostwie Powiatowym w Łomży w składzie :

1.Wojciech Dzierzgowski – przewodniczący komisji
2. Aneta Chrapowicz – sekretarz
3 Zbigniew Gryglik . – członek


§ 2

Komisja będzie dokonywała likwidacji zużytego sprzętu w miarę potrzeb.


§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta

WOJCIECH KUBRAKData dodania:
Data upublicznienia:
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1290 razy
Ilość edycji: 2