BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

ZARZĄDZENIE Nr 72 /09 Starosty Łomżyńskiego z dnia 2 grudnia 2009 roku

2009-12-29 13:50 - Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE Nr 72 /09 Starosty Łomżyńskiego z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie: powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz odbioru wykonanych prac.

Przejdź do wiadomości