BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 72 /09 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 2 grudnia 2009 roku
w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz odbioru wykonanych prac.
§1

Na podstawie art. 19 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz.U. 2007r.Nr 223 poz.1655 z późn.)
powołuję komisję w składzie:
Stanisław Kozikowski - przewodniczący
Henryka Pezowicz - zastępca przewodniczącego
Monika Domurat - sekretarz

Do przygotowania zamówienia, wyłonienia najkorzystniejszej oferty i odbioru wykonanych operatów szacunkowych określających wartość rynkową gruntów nabytych na rzecz Gminy Łomża na mocy decyzji Starosty Łomżyńskiego nr ROŚB.7351-W/1/2009 z dnia 25.09.2009r o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i operatów szacunkowych określających wartość rynkową gruntów nabytych na rzecz Gminy Piątnica na mocy decyzji Starosty Łomżyńskiego nr ROŚB.7351-W/2/2009 z dnia 30.09.2009r o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w celu ustalenia odszkodowania za przejęte działki.
§2

Nadaję regulamin pracy komisji stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta
Krzysztof Kozicki
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 29 gru 2009 13:50
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1130 razy