BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

2003-05-20 14:24 - Dodanie nowej wiadomości: Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

2021-12-02 13:08 - Edycja wiadomości Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Przejdź do wiadomości