BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Zarządzenie Nr 472021 Starosty Łomżyńskiego z dnia 22 grudnia 2022 r.

2023-01-02 12:12 - Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 472021 Starosty Łomżyńskiego z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie: określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów samorządowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łomżyńskiego

Przejdź do wiadomości