BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2011r. zadań publicznych należących do samorządu powiatowego

2010-11-16 13:33 - Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2011r. zadań publicznych należących do samorządu powiatowego

2010-11-16 13:37 - Edycja wiadomości Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2011r. zadań publicznych należących do samorządu powiatowego

2010-11-16 13:40 - Edycja wiadomości Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2011r. zadań publicznych należących do samorządu powiatowego

2010-11-16 13:43 - Edycja wiadomości Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2011r. zadań publicznych należących do samorządu powiatowego

Przejdź do wiadomości