BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Przejdź do pozostałych zmian

środa, 01 września 2021

Wiadomości

Zawiadomienie o wznowieniu znaków granicznych/wyznaczeniu punktów granicznych

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wznowieniu znaków granicznych/wyznaczeniu punktów granicznych - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.57.2021

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.57.2021 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 02 września 2021

Wiadomości

Imienny wykaz głosowań radnych na XXIII sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Imienny wykaz głosowań radnych na XXIII sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Imienny wykaz głosowań radnych na XXIV sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Imienny wykaz głosowań radnych na XXIV sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Imienny wykaz głosowań radnych na XXV sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Imienny wykaz głosowań radnych na XXV sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.58.2021

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.58.2021 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 03 września 2021

Wiadomości

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Dodanie nowej wiadomości: Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

niedziela, 05 września 2021

Wiadomości

Konkurs wiedzy olimpijskiej

Dodanie nowej wiadomości: Konkurs wiedzy olimpijskiej - [Wszystkie zmiany]

Kalendarz zawodów wojewódzkich 2021-2022.

Dodanie nowej wiadomości: Kalendarz zawodów wojewódzkich 2021-2022. - [Wszystkie zmiany]

Terminarz Powiatowy Igrzysk Dzieci

Dodanie nowej wiadomości: Terminarz Powiatowy Igrzysk Dzieci - [Wszystkie zmiany]

Terminarz Powiatowy Igrzysk Młodzieży Szkolnej

Dodanie nowej wiadomości: Terminarz Powiatowy Igrzysk Młodzieży Szkolnej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 06 września 2021

Wiadomości

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.177.2021.MP

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.177.2021.MP - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.110.2021.MP

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.110.2021.MP - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 08 września 2021

Wiadomości

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 85

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 85 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 84/21 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 4 sierpnia 2021 roku

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 84/21 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 4 sierpnia 2021 roku - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.50.2021

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.50.2021 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.51.2021

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.51.2021 - [Wszystkie zmiany]

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Dodanie nowej wiadomości: Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Dostawy

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Dostawy - [Wszystkie zmiany]

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

zmiana pozycji wyświetlania na stronie - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Dostawy

zmiana pozycji wyświetlania na stronie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr 85/421/2021 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2021 roku - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 09 września 2021

Wiadomości

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.85.2021.ED

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.85.2021.ED - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.52.2021

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.52.2021 - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.59.2021

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.59.2021 - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROSB.6743.13.60.2021

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROSB.6743.13.60.2021 - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.61.2021

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.61.2021 - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.62.2021

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.62.2021 - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.63.2021

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.63.2021 - [Wszystkie zmiany]

Informacja firmy Towerlink Poland Sp. z o.o. dotycząca zmiany nazwy podmiotu prowadzącego na terenie powiatu łomżyńskiego instalacje wytwarząjące pole elektromagnetyczne

Dodanie nowej wiadomości: Informacja firmy Towerlink Poland Sp. z o.o. dotycząca zmiany nazwy prowadzącego na terenie powiatu łomżyńskiego instalacje wytwarząjące pole elektromagnetyczne - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 10 września 2021

Wiadomości

Informacja firmy P4 Sp. z o.o. dotycząca zmiany danych dla zgłoszonej wcześniej instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne

Dodanie nowej wiadomości: Informacja firmy P4 Sp. z o.o. dotycząca zmiany danych dla zgłoszonej wcześniej instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne - [Wszystkie zmiany]

Informacja firmy P4 Sp. z o.o. dotycząca zmiany danych dla zgłoszonej wcześniej instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne

Dodanie nowej wiadomości: Informacja firmy P4 Sp. z o.o. dotycząca zmiany danych dla zgłoszonej wcześniej instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 13 września 2021

Wiadomości

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.53.2021

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.53.2021 - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.64.2021

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.64.2021 - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.65.2021

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.65.2021 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 14 września 2021

Wiadomości

Analiza statystyczna średniej zdawalności osób szkolonych w ośrodkach szkolenia kierowców z terenu powiatu łomżyńskiego - za I półrocze 2021 roku (01.01.2021 r. – 30.06.2021 r.)

Dodanie nowej wiadomości: Analiza statystyczna średniej zdawalności osób szkolonych w ośrodkach szkolenia kierowców z terenu powiatu łomżyńskiego - za I półrocze 2020 roku (01.01.2021 r. – 30.06.2021 r.) - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.65.2021

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.65.2021 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 15 września 2021

Wiadomości

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.54.2021

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.54.2021 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.55.2021

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.55.2021 - [Wszystkie zmiany]

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Dodanie nowej wiadomości: Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.66.2021

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.66.2021 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 16 września 2021

Wiadomości

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie instalacji wytwarząjącej pole elektromagnetyczne dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji wytwarząjącej pole elektromagnetyczne dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 17 września 2021

Wiadomości

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.56.2021

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.56.2021 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.56.2021

Edycja wiadomości Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.56.2021 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.56.2021

Edycja wiadomości Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.56.2021 - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 86

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 86 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 85/21 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 31 sierpnia 2021 roku  

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 85/21 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 31 sierpnia 2021 roku   - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.67.2021

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.67.2021 - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.68.2021

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.68.2021 - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.69.2021

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.69.2021 - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.70.2021

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.70.2021 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian