BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Łomży

Uchwała nr 51/178/2016 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 września 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łomży

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) Zarząd Powiatu Łomżyńskiego uchwala,  co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Łomży,

         stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Łomżyńskiemu.

§ 2. Traci moc Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Łomży stanowiący załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/196/10 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 26 października 2010 roku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 października 2016 roku..

 Przewodniczący Zarządu:

Elzbieta Parzych

 Członkowie Zarządu:                                              

  1. Lech Szabłowski
  2. Tomasz Chojnowski …………………..
  3. Irena Przybylak ………………………..
  4. Antoni Włodkowski …………………..

 

Pliki do pobrania:

  • Schemat Data dodania: 14 paź 2016 13:02
  • regulamin Data dodania: 18 paź 2016 11:04
Data powstania: piątek, 14 paź 2016 12:58
Data opublikowania: piątek, 14 paź 2016 13:02
Data edycji: piątek, 14 paź 2016 13:10
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 3640 razy
Ilość edycji: 2