BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Kierowanie do kształcenia specjalnego

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Promocji, Rozwoju i Komunikacji
ul. Szosa Zambrowska 1/27, pok. nr 314,
tel. 86 215 69 17

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek-piątek: 7.30-15.30

Wymagane dokumenty

Wniosek rodziców lub prawnych opiekunów o zapewnienie dziecku formy kształcenia wskazanej w orzeczeniu.
Załączone do wniosku orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

Opłaty:

Zwolnione z opłat.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Do 30 dni.

Inne wskazówki, uwagi:

Jeśli powiat nie prowadzi szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację formy kształcenia wskazanej w orzeczeniu - odpowiedniej ze względu na rodzaj zaburzeń i odchyleń rozwojowych dziecka - Starosta Łomżyński, po wyrażeniu zgody przez rodziców lub prawnych opiekunów, zwraca się do innej jednostki samorządu prowadzącej taką szkołę lub placówkę o przyjęcie dziecka.
Następnie wydaje skierowanie celem realizacji przez dzieci, młodzież formy kształcenia w określonej szkole lub placówce, mającej swoją siedzibę na terenie najbliższego powiatu.

Podstawa prawna:

art. 71b ust. 5 i 5b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r.
poz.1943 z póź. zm.),
§ 18 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. Nr 173 poz.1072 z późn. zm)


Data sporządzenia

wtorek, 15 lip 2003 09:28

Data zatwierdzenia

wtorek, 15 lip 2003 09:32
Data dodania: wtorek, 15 lip 2003 09:28
Data upublicznienia: wtorek, 15 lip 2003 09:32
Opublikował(a): Renata Wierzba
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2013 razy