BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała VII/37/2015 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 26 czerwca 2015 roku

2015-07-03 11:01 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała VII/37/2015 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok

Przejdź do wiadomości