BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała XII/68/2015 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku

2015-12-31 09:14 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała XI/68/2015 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2015 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

2016-01-29 11:04 - Edycja wiadomości Uchwała XII/68/2015 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2015 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Przejdź do wiadomości