BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Zarządzenie Nr 41/2016 Starosty Łomżyńskiego z dnia 1 października 2016 roku

2016-10-14 10:41 - Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 41/2016 Starosty Łomżyńskiego z dnia 1 października 2016 roku w sprawie: powołania, określenia składu, organizacji, siedziby i trybu pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Przejdź do wiadomości