BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr 53/183/2016 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 października 2016 roku

2016-11-18 15:21 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr 53/183/2016 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 października 2016 roku w sprawie: sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącego własnością Powiatu Łomżyńskiego

Przejdź do wiadomości