BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 53/183/2016 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 19 października 2016 roku
w sprawie: sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącego własnością Powiatu Łomżyńskiego

 

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się zmiany do „Instrukcji określającej sposób i tryb gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącego własnością Powiatu Łomżyńskiego”zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Łomżyńskiemu i kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczacy Zarządu:

Elżbieta Parzych

 
 Członkowie Zarządu:                                                             


  1. Lech Szabłowski
  2. Tomasz Chojnowski
  3. Irena Przybylak
  4. Antoni Włodkowski 
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 18 lis 2016 15:21
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 490 razy