BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr 53/181/2016 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 października 2016 roku

2016-11-18 14:19 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr 53/181/2016 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 października 2016 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Łomżyńskim w 2017 roku.

Przejdź do wiadomości