BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr 54/186/2016 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 października 2016 roku

2016-11-18 15:45 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr 53/186/2016 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 października 2016 roku w sprawie: skierowania do konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017”.

2016-11-21 07:51 - Edycja wiadomości Uchwała Nr 54/186/2016 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 października 2016 roku w sprawie: skierowania do konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017”.

Przejdź do wiadomości