BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr 54/187/2016 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 października 2016 roku

2016-11-18 15:48 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr 53/187/2016 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 października 2016 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Łomżyńskim w 2017 roku, jako zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, realizowanego przez powiat .

2016-11-21 07:51 - Edycja wiadomości Uchwała Nr 54/187/2016 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 października 2016 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Łomżyńskim w 2017 roku, jako zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, realizowanego przez powiat .

Przejdź do wiadomości