BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 54/187/2016 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 28 października 2016 roku
w sprawie: powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Łomżyńskim w 2017 roku, jako zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, realizowanego przez powiat .

 

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016, poz. 239 z późn. zm.) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2016, poz. 814 z późn. zm..) uchwala się, co następuje:

                                                                      §1.
Powołuje się komisję konkursową do zaopiniowania ofert złożonych w ramach konkursu ogłoszonego Uchwałą Nr 53/181/2016  Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 października 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Łomżyńskim w 2017 roku, w składzie:

1. …………………..  – przewodniczący komisji – przedstawiciel Zarządu Powiatu Łomżyńskiego,
2. …………………. . – członek komisji – przedstawiciel Zarządu Powiatu Łomżyńskiego,
3. Edyta Zawojska       – członek komisji – Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju i Komunikacji,
4.Katarzyna Modzelewska – członek komisji – wskazany przez organizację pozarządową ,

                                                                               §2.

Regulamin pracy komisji konkursowej do zaopiniowania ofert stanowi załącznik do uchwały.

                                                                             §3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.      

                                                                           §4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Przewodniczący Zarzadu:

Elżbieta Parzych

Członkowie Zarządu:                                       

1. Lech Marek Szabłowski
2. Tomasz Chojnowski
3. Irena Zofia Przybylak

4. Antoni Włodkowski

 

 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 18 lis 2016 15:48
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 513 razy
Ilość edycji: 1