BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr 54/183/2016 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 października 2016 roku

2016-11-18 15:57 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr 53/183/2016 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 października 2016 roku w sprawie: przyjęcia porozumienia z Gminą Łomża w zakresie pomocy finansowej na remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1937 B Stara Łomża nad Rzeką.

2016-11-21 07:51 - Edycja wiadomości Uchwała Nr 54/183/2016 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 października 2016 roku w sprawie: przyjęcia porozumienia z Gminą Łomża w zakresie pomocy finansowej na remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1937 B Stara Łomża nad Rzeką.

Przejdź do wiadomości