BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 54/183/2016 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 28 października 2016 roku
w sprawie: przyjęcia porozumienia z Gminą Łomża w zakresie pomocy finansowej na remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1937 B Stara Łomża nad Rzeką.

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm ) Zarządu Powiatu Łomżyńskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Przyjmuje się porozumienie z Gminą Łomża w zakresie pomocy finansowej na remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1937 B Stara Łomża nad Rzeką o dł. odc. ok. 150 m, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Upoważnia się do podpisania porozumień Starostę Łomżyńskiego i Wicestarostę.

 

 § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Przewodniczący Zarządu;

Elżbieta Parzych

 

Członkowie Zarządu:                                                     

1. Lech Marek Szabłowski

2. Tomasz Chojnowski

3. Irena Przybylak

4. Antoni Włodkowski

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 18 lis 2016 15:57
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 480 razy
Ilość edycji: 1