BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr 82/291/2017 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 18 października 2017 roku

2017-10-20 14:20 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr 82/291/2017 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia w sprawie:

2017-10-20 14:22 - Edycja wiadomości Uchwała Nr 82/291/2017 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 18 października 2017 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Łomżyńskim w 2018 roku, jako zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, realizowanego przez powiat .

Przejdź do wiadomości