BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na czas oznaczony

2016-11-29 15:33 - Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na czas oznaczony

Przejdź do wiadomości