BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na czas oznaczony

ZARZĄD POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO 18-400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27 OGŁASZA wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na czas oznaczony

 

 1.Przedmiotem najmu są następujące pomieszczenia:

 Parter, pow. użytkowa – 59,52 m²,

pow. pomieszczeń wspólnych – 18,58 m², ryczałt – 1 857,45 zł netto miesięcznie,

z przeznaczeniem na prowadzenie działalności medycznej.

 nr 102, parter, pow. użytkowa – 15,60 m²

pow. pomieszczeń wspólnych – 4,87 m², ryczałt – 568,40 zł netto miesięcznie,

z przeznaczeniem na prowadzenie działalności biurowej.

 nr 212, I piętro, pow. użytkowa – 17,45 m²,

nr 213, I piętro, pow. użytkowa – 11,00 m²,

o całkowitej pow. użytkowej 28,45 m², pow. pomieszczeń wspólnych – 5,48 m², ryczałt – 334,95 zł miesięcznie, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności biurowej.

 nr 217, I piętro, pow. użytkowa – 17,30 m², pow. pomieszczeń wspólnych – 5,40 m², ryczałt – 223,30 zł netto miesięcznie, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności biurowej.

 nr 319, II piętro, pow. użytkowa – 8,60 m2,  

nr 320, II piętro, pow. użytkowa – 26,90 m2,

o całkowitej pow. użytkowej – 35,50 m2, pow. pomieszczeń wspólnych – 11,08 m2, ryczałt – 281,86 zł netto miesięcznie, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności biurowej.

 nr 415, III piętro, pow. użytkowa – 35,00 m²

pow. pomieszczeń wspólnych – 10,92 m², ryczałt – 1 218,00 zł netto miesięcznie,

z przeznaczeniem na prowadzenie działalności biurowej.

 nr 422, III piętro, pow. użytkowa – 13,80 m²,

nr 423, III piętro, pow. użytkowa – 19,90 m²,

o całkowitej pow. użytkowej 33,70 m², pow. pomieszczeń wspólnych – 7,85 m², ryczałt – 385,70 zł netto miesięcznie, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności biurowej.

 nr 501, IV piętro, pow. użytkowa – 4,60 m²,

nr 502, IV piętro, pow. użytkowa – 15,60 m²,

nr 503, IV piętro, pow. użytkowa – 2,60 m²,

nr 504, IV piętro, pow. użytkowa – 16,30 m²,

nr 505, IV piętro, pow. użytkowa – 15,30 m²,

nr 508, IV piętro, pow. użytkowa – 10,50 m²,

nr 509, IV piętro, pow. użytkowa – 10,50 m²

o całkowitej pow. użytkowej – 75,40 m² , pow. pomieszczeń wspólnych – 23,53 m², ryczałt – 1 218,00 zł netto miesięcznie, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności biurowej.

 nr 506, IV piętro, pow. użytkowa – 15,95 m²

pow. pomieszczeń wspólnych – 4,98 m², ryczałt – 568,40 zł netto miesięcznie,

z przeznaczeniem na prowadzenie działalności biurowej.

 nr 507, III piętro, pow. użytkowa – 15,95 m²

pow. pomieszczeń wspólnych – 4,98 m², ryczałt – 568,40 zł netto miesięcznie,

z przeznaczeniem na prowadzenie działalności biurowej.

  1. Oddanie w najem nastąpi na czas oznaczony – lat 3, od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2019 r.
  2. Wysokość miesięcznych opłat zostanie powiększona o należny podatek VAT. Opłaty obejmują koszty mediów, w szczególności: energię elektryczną i cieplną, wywóz nieczystości, wodę, odprowadzanie ścieków, monitoring i ochronę.
  3. Wysokość opłat może ulec zmianie, zwłaszcza w wypadku zmian cen usług przez dostawców mediów.
  4. Wysokość opłat podlega automatycznej corocznej rewaloryzacji wskaźnikiem wzrostu cen i usług konsumpcyjnych ogłoszonym przez Prezesa GUS bez konieczności uprzedniego wypowiadania umowy.
  5. Należność płatna co miesiąc z góry, przelewem, na podstawie faktury VAT, na konto Starostwa Powiatowego w Łomży.
  6. Oferty można składać w Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój 301 (kancelaria) w terminie do 19.12.2016 r. do godz. 15.00.

 Dodatkowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój 304 oraz pod nr tel. (86) 215-69-69.

 Niniejszy wykaz został wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27 oraz zamieszczony na stronie internetowej www.powiatlomzynski.pl/bip.

      Starosta

Elżbieta Parzych

Łomża, dnia 28 listopada 2016 r.            

Data powstania: wtorek, 29 lis 2016 15:28
Data opublikowania: wtorek, 29 lis 2016 15:33
Data przejścia do archiwum: środa, 7 gru 2016 08:45
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 631 razy