BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zmiany dla wiadomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie na czas oznaczony

2017-12-01 13:21 - Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie na czas oznaczony

Przejdź do wiadomości