BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zmiany dla wiadomości

Zaproszenie do składania projektu aranżacji pomieszczenia biurowego znajdującego się na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Łomży.

2017-12-01 14:44 - Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do składania projektu aranżacji pomieszczenia biurowego znajdującego się na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Łomży.

2017-12-06 10:06 - Edycja wiadomości Zaproszenie do składania projektu aranżacji pomieszczenia biurowego znajdującego się na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Łomży.

Przejdź do wiadomości