BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zmiany dla wiadomości

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu części IV postępowania o zamówienie publiczne pod nazwą „Dostawa materiałów drogowych z podziałem na poszczególne części zamówienia”.

2019-07-19 10:21 - Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu części IV postępowania o zamówienie publiczne pod nazwą „Dostawa materiałów drogowych z podziałem na poszczególne części zamówienia”.

Przejdź do wiadomości