BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zmiany dla wiadomości

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.: „Dostawa materiałów drogowych z podziałem na poszczególne części zamówienia”

2019-08-06 11:19 - Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.: „Dostawa materiałów drogowych z podziałem na poszczególne części zamówienia”

Przejdź do wiadomości