BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zmiany dla wiadomości

Projekt protokołu nr VIII/19 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

2019-09-03 10:41 - Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr VIII/19 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

Przejdź do wiadomości