Motyl

Powiat Łomżyński

Infrastruktura komunikacyjna

Powiat łomżyński ma dogodny układ drogowy, na który składa się sieć dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Ważną rolę komunikacyjną odgrywają również drogi zarządzane przez miasto Łomża.

Główne drogi krajowe to:

* droga nr 61 Warszawa – Augustów stanowiąca główny ciąg drogowy w zachodniej części województwa podlaskiego;

* droga nr 63 prowadząca do przejść granicznych z Ukrainą, z Lubelszczyzny na Mazury i do przejść granicznych z Obwodem Kaliningradzkim;

* droga nr 64 Piątnica – Jeżewo łącząca powiat ze stolicą województwa.

Drogi wojewódzkie na terenie powiatu:

* droga Łomża-Śniadowo-Ostrów Mazowiecka

* droga Łomża – Nowogród – Zbójna – Myszyniec;

* droga Piątnica – Jedwabne – Przytuły – Radziłów;

* droga Łomża – Gać – Mężenin

* droga łącząca Nowogród z drogą nr 61

* fragmenty drogi Morgowniki – Stawiski – Przytuły.

Na drogach wojewódzkich znajdują się dwa mosty w Morgownikach na Narwi oraz na Pisie. Dla komunikacji między północną i południową częścią powiatu ważne znaczenie mają drogi przebiegające przez Łomże oraz dwa mosty przez Narew zarządzane przez Łomżę jako miasto na prawach powiatu.

Z dniem 1 stycznia 1999 roku, w chwili rozpoczęcia swojej działalności, powiat łomżyński przejął od innych zarządców dróg, drogi zakwalifikowane – na podstawie art. 103 Ustawy przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną - jako powiatowe. Łącznie przyjęto sieć dróg o długości 530,487 km.

W chwili przejęcia:

* 131,968 km stanowiły drogi o nawierzchni bitumicznej,

* 126,090 km stanowiły drogi o nawierzchni powierzchniowego utrwalenia;

* 124,271 km stanowiły drogi o nawierzchni brukowej i tłuczniowej;

* 148,158 km stanowiły drogi o nawierzchni gruntowej lub gruntowej ulepszonej żwirem (80 km dróg było okresowo nieprzejezdnych).

2012-02-15 09:17 Opublikował: Beata Korwek

Starostwo Powiatowe Łomża

Starostwo Powiatowe w Łomży
ul. Szosa Zambrowska 1/27
tel. (086) 215 69 00
fax. (086) 215 69 04 E-mail:starosta.blm@powiatypolskie.pl

Newsletter


Wykonanie strony: speed s.c.