Motyl

Powiat Łomżyński

„Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego do 2015 roku”.

Udział powiatu łomżyńskiego w Programie Rozwoju Instytucjonalnego przyczynił się do opracowania i uchwalenia przez Radę Powiatu „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego do 2015 roku”.


Prace nad Strategią rozpoczęły się w kwietniu 2003 roku od powołania Zespołu Opracowującego Strategię, w skład którego weszli:

  • pracownicy starostwa,
  • radni Rady Powiatu,
  • przedstawiciele gmin i jednostek organizacyjnych powiatu,
  • a także reprezentanci szkół wyższych, biznesu, organizacji pozarządowych, społecznych i rolniczych.

 

Wypracowanie Strategii odbyło się dzięki dwóm warsztatom z udziałem Zespołu Opracowującego Strategię i konsultanta z Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej w Krakowie, na których przeprowadzono analizę SWOT, określono misję i wizję powiatu łomżyńskiego oraz nakreślono cele strategiczne i szczegółowe wraz z przykładowymi zadaniami warunkującymi realizację Strategii. Ostateczne prace nad Strategią zakończyły się z chwilą uchwalenia jej przez Radę Powiatu Uchwałą Nr VII/40/03 w dniu 2 września 2003 roku.

Elementem wykonawczym strategii jest Plan Operacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu Łomzyńskiego w dniu 30 grudnia 2003 roku. Plan operacyjny zawiera szczegółowy opis realizacji poszczególnych zadań powiatu określonych w strategii.

Załączniki

  1. Materiał przybliżający strategię mieszkańcom powiatu łomżyńskiego
  2. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego do 2015 r..zip
2003-12-08 09:40 Opublikował: Beata Korwek

Starostwo Powiatowe Łomża

Starostwo Powiatowe w Łomży
ul. Szosa Zambrowska 1/27
tel. (086) 215 69 00
fax. (086) 215 69 04 E-mail:starosta.blm@powiatypolskie.pl

Newsletter


Wykonanie strony: speed s.c.