BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 02 listopada 2015

Wiadomości

OGŁOSZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach naboru w Starostwie Powiatowym w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru w Starostwie Powiatowym w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Grupy Półfinałowe Szkół Gimnazjalnych

Dodanie nowej wiadomości: Grupy Półfinałowe Szkół Gimnazjalnych - [Wszystkie zmiany]

REGULAMIN LIGI SZKOLNEJ 2015/2016

Dodanie nowej wiadomości: REGULAMIN LIGI SZKOLNEJ 2015/2016 - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na turnieju szachowy

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na turnieju szachowy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 04 listopada 2015

Wiadomości

Decyzja Starosty Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Decyzja Starosty Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Decyzja Starosty Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Decyzja Starosty Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Decyzja Starosty Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Decyzja Starosty Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Decyzja Starosty Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Decyzja Starosty Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 26/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 27 października 2015 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 26/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 27 października 2015 roku. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 27/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 27 października 2015 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 27/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 27 października 2015 roku. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 06 listopada 2015

Wiadomości

informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.8.2015

Dodanie nowej wiadomości: informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.8.2015 - [Wszystkie zmiany]

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej Łomża ul. Szosa Zambrowska 1/27 ogłasza

Dodanie nowej wiadomości: Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej Łomża ul. Szosa Zambrowska 1/27 ogłasza - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 09 listopada 2015

Wiadomości

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 29

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 29 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 10 listopada 2015

Wiadomości

Dzień Edukacji Narodowej

Dodanie nowej wiadomości: Dzień Edukacji Narodowej - [Wszystkie zmiany]

Przedstawienie sprawozdania z działalności placówki

Dodanie nowej wiadomości: Przedstawienie sprawozdania - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Zarządzenie Nr 42/2015 Starosty Łomżyńskiego z dnia 26 października 2015 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 42/2015 Starosty Łomżyńskiego z dnia 26 października 2015 roku w sprawie: przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników mienia w Starostwie Powiatowym w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 40/2015 Starosty Łomżyńskiego z dnia 25 listopada 2015 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 40/2015 Starosty Łomżyńskiego z dnia w sprawie: - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 45/2015 Starosty Łomżyńskiego z dnia 05 listopada 2015 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 45/2015 Starosty Łomżyńskiego z dnia w sprawie: - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 12 listopada 2015

Wiadomości

obwieszczenie o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych dla odcinka 3

Dodanie nowej wiadomości: obwieszczenie o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych dla odcinka 3 - [Wszystkie zmiany]

Bibiloteka w Podgórzu

Dodanie nowej wiadomości: Bibiloteka w Podgórzu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 13 listopada 2015

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Zarządzenie Nr 45/2015 Starosty Łomżyńskiego z dnia 05 listopada 2015 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 45/2015 Starosty Łomżyńskiego z dnia 05 listopada 2015 roku w sprawie: procedury kontroli finansowej i planu kont dla Projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie” w ramach PO RPW na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa V Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, Działanie V.2 Trasy rowerowe. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 44/2015 Starosty Łomżyńskiego z dnia 3 listopada 2015 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 44/2015 Starosty Łomżyńskiego z dnia 3 listopada 2015 roku w sprawie: wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Łomży Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 16 listopada 2015

Wiadomości

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu łomżyńskiego w 2016 roku

Dodanie nowej wiadomości: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu łomżyńskiego w 2016 roku. - [Wszystkie zmiany]

DECYZJA NR GN-I.6821.14.2015

Dodanie nowej wiadomości: DECYZJA NR GN-I.6821.14.2015 - [Wszystkie zmiany]

DECYZJA NR GN-I.6821.15.2015

Dodanie nowej wiadomości: DECYZJA NR GN-I.6821.15.2015 - [Wszystkie zmiany]

Zakończenie konsultacji społecznych dot. projektu "Programu Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego do 2020 r."

Dodanie nowej wiadomości: Zakończenie konsultacji społecznych dot. projektu "Programu Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego do 2020 r." - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 17 listopada 2015

Wiadomości

Oswiadczenie majątkowe Beaty Korwek - Sekretarza Powiatu

Edycja wiadomości Oswiadczenie majątkowe Beaty Korwek - Sekretarza Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.9.2015

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.9.2015 - [Wszystkie zmiany]

Decyzja Starosty Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Decyzja Starosty Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 28/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 9 listopada 2015 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 28/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 9 listopada 2015 roku. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 19 listopada 2015

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Uchwała Nr XXXV/197/2014 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 26 września 2014 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXXV/197/2014 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 26 września 2014 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 23 listopada 2015

Wiadomości

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 30 odbędzie się w dniu 25 listopada 2015 r. (środa) o godz. 13.00

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 30 odbędzie się w dniu 25 listopada 2015 r. (piątek) o godz. 13.00 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.9.2015

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.9.2015 - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.12.2015

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.12.2015 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.10.2015

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.10.2015 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.10.2015

Edycja wiadomości Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.10.2015 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 29/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 13 listopada 2015 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 29/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 13 listopada 2015 roku. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 24 listopada 2015

Wiadomości

obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w wsprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Dodanie nowej wiadomości: obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w wsprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 25 listopada 2015

Wiadomości

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 9

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 9 - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 6

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 6 - [Wszystkie zmiany]

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Edycja wiadomości Zarządzanie kryzysowe - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 11

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 11 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Zarządzenie Nr 40/2015 Starosty Łomżyńskiego z dnia 25 listopada 2015 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 40/2015 Starosty Łomżyńskiego z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego będącego własnością Skarbu Państwa oraz udzielenia bonifikaty na rzecz Gminy Piątnica. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 26 listopada 2015

Wiadomości

Zaproszenie na XI Sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na XI Sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Uchwała Nr 30/98/2015 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 25 listopada 2015 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 30/98/2015 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Zasady składania i tryb rozpatrywania petycji

Edycja wiadomości Zasady składania i tryb rozpatrywania petycji - [Wszystkie zmiany]

Zasady składania i tryb rozpatrywania petycji

Edycja wiadomości Zasady składania i tryb rozpatrywania petycji - [Wszystkie zmiany]

piątek, 27 listopada 2015

Wiadomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na czas oznaczony

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr X/15 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr X/15 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego, - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na czas oznaczony

Edycja wiadomości Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na czas oznaczony - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na czas oznaczony

Edycja wiadomości Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na czas oznaczony - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony

Edycja wiadomości Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony

Edycja wiadomości Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian