BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 30/97/2015 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 25 listopada 2015 roku
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej przy sprzedaży w drodze rokowań nieruchomości Powiatu Łomżyńskiego.

 

                  Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 2, art. 67 ust. 1, 1a i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1774) uchwala się co następuje:

§1


  1. Ustalić cenę wywoławczą przy sprzedaży w drodze rokowań nieruchomości zabudowanej budynkiem, w którym projektowane są do wyodrębnienia trzy lokale mieszkalne (lokal nr 1, lokal nr 2, lokal nr 3) i jeden usługowy (lokal nr 4), stanowiącej własność Powiatu Łomżyńskiego, położonej w obrębie ewidencyjnym Gać, jednostka ewidencyjna Łomża, powiat łomżyński, województwo podlaskie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 44 o pow. 0,2200 ha, w kwocie 122 879,60 zł.
  2. Na cenę nieruchomości składa się wartość rynkowa nieruchomości określona przez rzeczoznawcę majątkowego pomniejszona o 60 %.

 

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Przewodniczący Zarzadu:

Elżbieta Parzych

Członkowie Zarządu:                                             

 

1. Lech Szabłowski  

2. Tomasz Chojnowski

 3. Irena Przybylak  

4. Antoni Włodkowski

 

 

 

 

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 26 lis 2015 13:13
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 893 razy