BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 29/96/2015 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 13 listopada 2015 roku
w sprawie projektu budżetu powiatu łomżyńskiego na rok 2016.

 

 

              Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 230, art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1)        projekt budżetu powiatu na 2016 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Powiatu wraz z przynależnymi do niej załącznikami, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2)        uzasadnienie do projektu budżetu, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Niniejsza uchwała podlega przedłożeniu Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Zarządu:

Elżieta Parzych

           

Członkowie Zarządu:                                                            


  1. Lech Szabłowski
  2. Tomasz Chojnowski
  3. Irena Przybylak
  4. Antoni Włodkowski
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 16 lis 2015 15:21
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1118 razy