BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 30/99/2015 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 25 listopada 2015 roku
w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok.

 

Na podstawie art. 235, art. 236, art. 237, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 3.000,00 zł, zł i jednocześnie zmniejsza się o kwotę 1.770.588,00 zł, w tym:

1)    zmniejsza się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami o kwotę 119.286,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt A,

2)    zwiększa się plan dochodów bieżących w zakresie zadań własnych o kwotę 3.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt B,

3)    zmniejsza się plan dochodów majątkowych w zakresie zadań własnych o kwotę 1.651.302,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt C.

 

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 521.363,00 zł i jednocześnie zmniejsza się o kwotę 2.288.951,00 zł, w tym:

1)      zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami o kwotę 119.286,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 pkt A,

2)      zwiększa się plan wydatków bieżących w zakresie zadań własnych o kwotę 3.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 pkt B,

3)      zwiększa się plan wydatków majątkowych w zakresie zadań własnych o kwotę 518.363,00 zł i jednocześnie zmniejsza się o kwotę 2.169.665,00, zgodnie z załącznikiem Nr 2 pkt C.

 

§ 3

 

Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3.

 

§ 4

 

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

 

– dochody ogółem         – 33.605.571,00 zł, w tym: dochody bieżące – 29.109.135,00 zł,

                                                                            dochody majątkowe – 4.496.436,00 zł,

 

– wydatki ogółem         – 36.952.898,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 28.613.898,00 zł,

                                                                            wydatki majątkowe – 8.339.000,00 zł.

 § 5

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący zarządu:

Elżbieta Parzych

Członkowie Zarządu:                                                                              


  1. Lech Szabłowski
  2. Tomasz Chojnowski
  3. Irena Przybylak
  4. Antoni Włodkowski
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 26 lis 2015 13:31
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 972 razy