BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Danuty Jadwigii Jaroty - Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży

środa, 8 cze 2005 08:41

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Barbary Narewskiej - Referenta Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży

środa, 8 cze 2005 08:26

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Anetty Magdaleny Zalewskiej- Inspektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży

środa, 8 cze 2005 08:24

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Tomasza Tyla - Inspektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży

środa, 8 cze 2005 08:22

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Bożeny Szerszeń - Starszego Inspektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży

środa, 8 cze 2005 08:17

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Lidii Reginy Sosnowskiej- Inspektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży

środa, 8 cze 2005 08:13

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Jolanty Sobczyńskiej - Starszego Inspektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży

środa, 8 cze 2005 07:58

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Cecylii Sachmacińskiej- Kierownika Działu Ewidencji Świadczeń Powiatowego Urzedu Pracy w Łomży

środa, 8 cze 2005 07:55

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Joanny Rogińskiej - Inspektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży

środa, 8 cze 2005 07:53

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Elżbiety Teresy Olejniczak- Kierownika Działu Organizacji i Kontroli Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży

środa, 8 cze 2005 07:48

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Zofii Niklewicz- Inspektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży

wtorek, 7 cze 2005 14:42

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Mirosławy Łady - Starszego Inspektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży

wtorek, 7 cze 2005 14:40

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Grazyny Zofii Lewandowskiej - Głównego specjalisty Powiatowego Urzedu Pracy w Łomży

wtorek, 7 cze 2005 14:31

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Marii Aleksandry Kotowskiej - Starszego inspektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży

wtorek, 7 cze 2005 14:28

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Lidii Kanii - Starszego Inpektora Powiatowego Urzedu Pracy w Łomży

wtorek, 7 cze 2005 14:26

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Barbary Jagielskiej Inspektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży

wtorek, 7 cze 2005 14:25

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Hanny Jadwigi Huszcza Głownej Księgowej Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży

wtorek, 7 cze 2005 14:22

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Marii Gagała - Inspektora Powiatowego Urzędu Pracy

wtorek, 7 cze 2005 14:19

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Anny Dziekońskiej Kierownika Działu Powiatowego Urzędu Pracy

wtorek, 7 cze 2005 14:15

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Teresy Dwórznik -Inspektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży

wtorek, 7 cze 2005 14:12

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Barbary Brzezińskiej Inspektora Powiatowego Urzedu Pracy w Łomży

wtorek, 7 cze 2005 14:10

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Bożeny Brzeczko - Inpektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży

wtorek, 7 cze 2005 14:08

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Barbary Boryszewskiej - Inspektora Powiatowego Urzędu Pracy

wtorek, 7 cze 2005 14:06

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Adama Łazarskiego - Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży

wtorek, 7 cze 2005 09:17

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Edwarda Jaroty - Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży

wtorek, 7 cze 2005 09:16

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Jarosława Cholewickiego - Dyrektora Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży

wtorek, 7 cze 2005 09:15

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Mieczysława Bieńka - Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży

wtorek, 7 cze 2005 09:14

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Józefa Piątka - Kierownika Zakładu Obsługi Starostwa Powiatowego w Łomży

wtorek, 7 cze 2005 09:06

Oświadczenie majątkowe Joanny Dardzińskiej-Mądry - Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łomży

wtorek, 7 cze 2005 09:04

Oświadczenie majątkowe Ewy Mańko - Dyrektora Zespołu Ogólnokształcących i Zawodowych w Jedwabnem

wtorek, 7 cze 2005 09:02

Oświadczenie majątkowe Marka Kaczanowicza - Dyrektora Zespołu Szkół w Marianowie

wtorek, 7 cze 2005 09:00

Oświadczenie majątkowe Miorsława Grużewskiego - Dyrektora Muzeum Przyrody w Drozdowie

wtorek, 7 cze 2005 08:55