BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Informacja o wynikach naboru na stanowisko młodszy referent - doradca kariery w Starostwie Powiatowym w Łomży

poniedziałek, 11 wrz 2017 09:32
1. Młodszy Referent – Doradca Kariery – 1 stanowsko, w tym: a) 1/2 etatu w projekcie pn. ”Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO” b) 1/2 etatu w projekcie pn. ”Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO” 2. Młodszy Referent – Doradca Kariery – 1 stanowsko, w tym: a) 1/2 etatu w projekcie pn. ”Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO” b) 1/2 etatu w projekcie pn. ”Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO”
Czytaj całość