BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Informacja do publicznej wiadomości zawierająca dane o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 września 2007 roku

piątek, 30 lis 2007 09:13
Przepisy art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2006 roku - nałożyły obowiązek na wszystkie w kraju Zarządy jednostek samorządu terytorialnego opracowania takiej informacji. Stosownie więc do tych przepisów Zarząd Powiatu Łomżyńskiego przedstawia, co następuje:
Czytaj całość

Informacja do publicznej wiadomości zawierajaca dane o wykonaniu budzetu powiatu łomzyńskiego za II kwartał 2006 r.

poniedziałek, 31 lip 2006 11:32
Przepisy art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) obowiązującej od 1 stycznia 2006 r. – nałożyły obowiązek na Zarządy jednostek samorządu terytorialnego opracowania takiej informacji. Stosownie więc do tych przepisów Zarząd Powiatu Łomżyńskiego przedstawia, co następuje:
Czytaj całość

Informacja do publicznej wiadomości zawierajaca dane o wykonaniu budzetu powiatu łomzyńskiego za I kwartał 2006

piątek, 28 kwi 2006 14:04
Przepisy art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) obowiązującej od 1 stycznia 2006 r. – nałożyły obowiązek na Zarządy jednostek samorządu terytorialnego opracowania takiej informacji. Stosownie więc do tych przepisów Zarząd Powiatu Łomżyńskiego przedstawia, co następuje:
Czytaj całość