BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Danuty Jadwigi Jaroty Zastępcy Dyrektora PUP w Łomży za 2005 rok

środa, 31 maj 2006 14:57

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Barbary Statkiewicz referenta PUP w Łomży za 2005 rok

środa, 31 maj 2006 14:55

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Anety Grażyny Gałązka referenta PUP w Łomży za 2005 rok

środa, 31 maj 2006 14:41

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Lidii Kania starszego inspektora powiatowego PUP w Łomży za 2005 rok

środa, 31 maj 2006 14:38

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Barbary Jagielskiej inspektora powiatowego PUP w Łomży za 2005 rok

środa, 31 maj 2006 14:36

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Marii Gągała inspektora powiatowego PUP w Łomży za 2005 rok

środa, 31 maj 2006 14:35

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Anny Dziekońskiej Kierownika Działu PUP w Łomży za 2005 rok

środa, 31 maj 2006 14:33

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Teresy Dwórznik inspektora powiatowego PUP w Łomży za 2005 rok

środa, 31 maj 2006 14:32

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Barbary Brzeźińskiej inspektora powiatowego PUP w Łomży za 2005 rok

środa, 31 maj 2006 14:30

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Bozeny Brzeczko starszego inspektora powiatowego PUP w Łomży za 2005 rok

środa, 31 maj 2006 14:29

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Barbary Boryszewskiej inspektora powiatowego PUP w Łomży za 2005 rok

środa, 31 maj 2006 14:27

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Mirosławy Łada starszego inspektora PUP w Łomży za 2005 rok

środa, 31 maj 2006 14:25

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Cecylii Sachmacińskiej Kierownika Działu Ewidencji i Świadczeń w PUP w Łomży za 2005 rok

środa, 31 maj 2006 14:23

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Jolanty Sobczyńskiej inspektora powiatowego PUP w Łomży za 2005 rok

środa, 31 maj 2006 14:22

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Lidii Reginy Sosnowskiej inspektora powiatowego PUP w Łomży za 2005 rok

środa, 31 maj 2006 14:21

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Bozeny Szerszeń starszego referenta PUP w Łomży za 2005 rok

środa, 31 maj 2006 14:19

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Tomasza Tyla inspektora powiatowego PUP w Łomży za 2005 rok

środa, 31 maj 2006 14:17

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Joanny Rogińskiej inspektora powiatowego PUP w Łomży za 2005 rok

środa, 31 maj 2006 14:16

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Marii Aleksandry Kotowskiej starszego inspektora PUP w Łomży za 2005 rok

środa, 31 maj 2006 14:14

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Elżbiety Teresy Olejniczak Kierownika Działu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży za 2005 rok

środa, 31 maj 2006 14:12

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Anetty Magdaleny Zalewskiej inspektora powiatowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży za 2005 rok

środa, 31 maj 2006 14:10

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Adama Łazarskiego Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży za 2005 rok

środa, 31 maj 2006 11:34

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Edwarda Jaroty Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży za 2005 rok

środa, 31 maj 2006 11:25

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Jarosława Cholewickiego Dyrektora Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży za 2005 rok

środa, 31 maj 2006 11:23

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Mariana Woronkina Kierownika Zakładu Technicznego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łomży za 2005 rok

środa, 31 maj 2006 11:18

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Mieczysława Bieńka Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży za 2005 rok

środa, 31 maj 2006 11:04

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Józefa Piątka Dyrektora Zakładu Obsługi Starostwa Powiatowego w Łomży za 2005 rok

środa, 31 maj 2006 11:02

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Joanny Dardzińskiej Mądry Dyrektor Poradnii Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Łomży za 2005 rok

środa, 31 maj 2006 10:59

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Ewy Mańko Dyrektora Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Jedwabnem za 2005 rok

środa, 31 maj 2006 10:58

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Marka Kaczanowicza Dyrektora Zespołu Szkół w Marianowie za 2005 rok

środa, 31 maj 2006 10:56

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Mirosława Grużewskiego Dyrektora Muzeum Przyrody w Drozdowie za 2005 rok

środa, 31 maj 2006 10:54